Ademhalingsklachten


Meestal zijn we ons er niet van bewust dat we ademen. Pas op het moment dat we problemen krijgen met ademen dan valt het ons op. Er zijn verschillende vormen van ademhalingsaandoeningen bekend. De bekendste zijn astma, chronische bronchitis en copd.  

Wat de aandoeningen gemeen hebben, is dat de lucht niet vrij door deluchtwegen in de longen kan stromen. Dit is het gevolg van een chronische ontsteking aan (een deel van) de luchtwegen of de longen. Deze ontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Bij astma is dat meestal een allergische reactie op een prikkel van buiten, zoals stof, pollen, haren van huisdieren of voedingsmiddelen. Bij chronische bronchitis en copd is dat doorgaans een langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals tabaksrook.
Andere veel voorkomende maar mildere vormen van ademhalingsproblemen zijn hyperventilatie, kortademigheid en apnoe (korte ademstilstand). Bij deze klachten worden de problemen veroorzaakt door een verstoord ademhalingsritme.

Wat kan acupunctuur doen?
Een acupunctuurbehandeling bij ademhalingsproblemen versterkt het afweersysteem, zorgt voor ontspanning in de luchtwegen en de borstkas en vermindert de slijmproductie. Bij klachten als hyperventilatie en kortademigheid zorgt acupunctuur ervoor dat het ritme van de ademhaling weer gezond wordt. De ademhaling wordt rustiger en dieper. Uw klachten verminderen aanzienlijk of verdwijnen. Bij een chronische ademhalingsaandoening zorgt acupunctuur ervoor dat de klachten zodanig afnemen dat het dagelijkse leven weer een stuk aangenamer wordt.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur